අනවශ්‍ය සේවා (System Services) ඉවත් කිරීම

ෆෙඩෝරා නැවුම් ස්ථාපනයකින් පසු System Services බොහෝ ගණනක් පෙරනිමියෙන්ම ස්ථාපනය කර සක්‍රීය කරනවා. මේ සමහර සේවාවන් ඔබට අවශ්‍ය නොවීමට පුලුවන්. මේ සේවාවන් නිසා ඔබේ පරිගණකයේ RAM භාවිතාවත් ඉහල යන හෙයින් ඒවා අක්‍රීය කර ගැනීම නුවණට හුරුයි. මේ සඳහා “System->Administration->Services” වලින් ක්‍රියාත්මක වන system-config-services GUI මෙවලම භාවිතා කළ හැකියි.

ඔබට අක්‍රීය කල හැකි සේවාවන් සමහරක්.

  • NetworkManager: ඔබ නිරතුරුවම වෙනස් වන WIFI hotspot වලට සබැඳෙන්නේ නැතිනම්, ඔබේ පරිගණකය Desktop එකක් නම් NetworkManager අක්‍රීය කර network සේවාව සක්‍රීය කරන්න. විශේෂයෙන්ම ෆෙඩෝරා 10 DVD මගින් ස්ථාපනය වන NetworkManager ගැටළු සහිතයි.
  • avahi-daemon: මෙය Zero Configuration wireless පහසුකම් සපයන අතර ඔබ WiFi භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න.
  • bluetooth: ඔබ bluetooth  භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න.
  • cups සහ cups-config-daemon ඔබ printer එකක් භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න
  • sendmail: ඔබ web based email හෝ වෙනත් pop3/smtp සේවාවක් භාවිතා කරනවානම් අක්‍රීය කරන්න.
  • ip6tables ඔබ ipV6 භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න.
  • httpd ඔබ web-server එකක් ලෙස ඔබේ පරිගණකය භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න.
  • isdn: ඔබ ISDN සේවාවක් භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න.
  • mdmmonitor ඔබ RAID දෘඩතැටි භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න.
  • netfs, nfs, nfslock, rpcgssd, rpcidmapd, rpcsvcgssd ඔබ NFS (ලිනක්ස් වල file & printer network) භාවිතාවක් නැත්නම් අක්‍රීය කරන්න. (ඔබට වින්ඩෝස් network හෝ printer share එකකට සබැඳීමට මෙයින් බාධාවක් නැත)

මේ ගැන වැඩි දුරටත් දැනගැනීමට  http://www.mjmwired.net/resources/mjm-services-f10.html හි Mjmwired ගේ උපදෙසුත් කියවන්න.

17 thoughts on “ෆෙඩොරා 10 උපදෙස්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.