Skip to content

බහුමාධ්‍ය

LiVES සමගින් ඇසි දිසි සැකසුම

LiVES Video Editor මුදුකාංගය ෆෙඩෝරා 10 සඳහා දැන් ඔබටත් ලබා ගැනීමට පුලුවන් “වෙල්ලස්ස ලිනක්ස්” මුදුකාංග මූලයෙන්. ඔබ දැනටමත්  “වෙල්ලස්ස ලිනක්ස්” පිහිටවා ගෙන නැත්නම්

sudo rpm -Uhv http://download.wellassa.org/fedora/10/i386/wellassa-linux-release-stable.noarch.rpm

විධානය දෙන්න. ඉන්පසුව sudo yum install lives විධානය දීමෙන් LiVES Video Editor මුදුකාංගය පිහිටවා ගත හැකියි.

වැඩි විස්තර සඳහා මෙතන බලන්න

https://linux.wellassa.org/2008/12/wellassa-linux-repo.html

lives

ඔබටත් නිරවුල්, සරල දිසි-දිවැවුමක් ඇවැසිද?

ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති mplayer කියන්නේ අනේකවිධ ඇසි-දිසි ගොනු දිවැවිය හැකි මුදුකාංගයක් කියලා. ඉතින් මේ mplayer විධාන පෙල මෙවලම කෙලින්ම භාවිතා නොකොට අපි mplayer-gui එක සමග තමයි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ අපේ පහසුවට.

රූපය: mplayer-gui

හැබැයි මේ mplayer-gui වල මූණත්තහඩුව සහ හැඩ වැඩ ග්නොම් සමග හොඳින් අනුගත වන බවක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට විසඳුම තමයි gnome-mplayer. මේ නම් අනෙකුත් ග්නොම් මුදුකාංග වගේම සරල නිරවුල් යෙදුමක්.

රූපය: gnome-mplayer

mplayer, mplayer-gui සහ gnome-mplayer යන යෙදුම් සියල්ලම පිහිටවීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම ලිවනා මූලය සක්‍රීය කරගත යුතුයි.

දැන් පහත විධාන දෙන්න.

“sudo yum install mplayer gnome-mplayer mplayer-gui”

ස්කයිපි පල්ස්ඔඩියෝ සහ ෆෙඩෝරා

ස්කයිපි ගැන මා මීට කලිනුත් කතා කලා ඔබට මතක ඇති. ඉතින් ස්කයිපි ලිනක්ස් එක්ක පල්ස්ඔඩියෝ පටලැවෙන බව මා මීට කලිනුත් කීවා.

මෑතකදී ස්කයිපි අළුත වුනා 2.0.0.72 වෙළුමට. මෙහි මා දුටු වෙනසක් නම් ශ්‍රව්‍ය උපාංග (Sound Devices)  යටතේ, ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන සැකසුම් සඳහා දැන් පල්ස්ඔඩියෝ පහසුකමත් තිබෙනවා. ( ස්කයිපි 2.0.0.68 වෙළුමේ නම් මා කලේ පල්ස්ඔඩියෝ අක්‍රීය කර ස්කයිපි භාවිතාවයි. )

මාත් බොහොම සතුටින් පහත රූපයේ දැකවෙන පරිදි සියළුම ප්‍රදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් පල්ස්ඔඩියෝ වලට හරවා පරීක්ෂණ ඇමතුමක් ( skype test call ) ගැනීමට උතසාහ කලා.

ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණයේ ප්‍රශ්නය

මෙසේ කල විට මයික්‍රෆෝනය තුලින් ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණය කරන බවක් නම් පෙනුනේ නැහැ. ශබ්ද පරිමා පාලකය විවෘත කර ඇමතුමක් ගැනීමට උත්සාහ කල විට පෙනුනේ ඇමතුම ගන්නා විගසම ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණය ස්වයංක්‍රීයවම නිහඬ ( audio capturing is automatically muted) වන බවයි. පහත රූපය බලන්න. ඉතින් ශබ්දය ග්‍රහණය වන්නේ කෙසේද?

නමුත් පල්ස්ඔඩියෝ අක්‍රීය කර සියළුම ප්‍රදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් default කල විට නම් පෙර පරිදිම ස්කයිපි නිවැරදිව ක්‍රියා කලා. පහත රූපය බලන්න.

පල්ස්ඔඩියෝ ෆෙඩෝරා වලින් ඉවත් කරන්නේ නැතුව අක්‍රීය කිරීමට

පල්ස්ඔඩියෝ ෆෙඩෝරා වලින් ඉවත් කරන්නේ නැතුව අක්‍රීය කිරීමට නම් “etc/alsa/alsa.conf” ගොනුවේ ඇති “/etc/alsa/pulse-default.conf” යන පෙල අක්‍රීය කරන්න. පහත රූපය බලන්න.

නමුත් පල්ස්ඔඩියෝ සමග ස්කයිපි ක්‍රියා නොකරන්නේ ඇයි.

පල්ස්ඔඩියෝ සමග ස්කයිපි ක්‍රියා නොකරවානම් ස්කයිපි සමග පල්ස්ඔඩියෝ ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන සැකසුම් ඇත්තේ ඇයි? ගැටළුව ඇතතේ ස්කයිපි වල නොව වෙන තැනක බව තේරුනේ පසුවයි.

පල්ස්ඔඩියෝ පරිශීලක කාණ්ඩ

එනම් අප භාවිතා කරන පරිශීලක ගිණුම (user account) pulse, pulse-access, pulse-rt යන කාණ්ඩ (groups) වලට එක් කල යුතුයි. මේ සඳහා පහත රූපයේ දැක්වෙන ලෙස system-config-users ක්‍රියාත්මක කර ඔබව ඉහත කාණ්ඩ වලට එක් කර ගන්න.

ධ්වනි ගුණය සහ ප්‍රොසෙසර භාවිතාව

දැන් ඉතින් ස්කයිපි පල්ස්ඔඩියෝ සමගත් ක්‍රියා කරනවා. නමුත් ශබ්දයේ ගුණාත්මක බව නම් ALSA අල්සා වලට වඩා සෑහෙන්න අඩුයි. එමෙන්ම ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණය සඳහා ප්‍රොසෙසරය මුළුමනින්ම පාහේ වැය වෙනවා. පහත රූපය බලන්න ස්කයිපි සහ පල්ස්ඔඩියෝ හරි හරියට මගේ අසරණ ප්‍රොසෙසරය භාවිතා කරන හැටි.

ඉතින් මේකටත් විසඳුමක් තිබෙනවා. එනම් පහත රූපයේ ආකාරයට ශ්‍රව්‍ය ප්‍රදාන සැකැස්ම (HDA Intel (hw:Intel:0) ලෙස ) සකසා ගැනීමයි. (මා හිතහනවා ඔබත් භාවිතා කරන්නේ Intel High Defintion Audio බසයක් සහිත පරිගණකයක් කියා)

මේ පියවරවල් අනුගමණය කලොත් ඔබටත් දැන් ඉතින් පල්ස්ඔඩියෝ අක්‍රීය නොකර ස්කයිපි භාවිතා කල හැකි වෙයි.

ෆෙඩෝරා සඳහා ස්කයිපි මූලය (Repository)

ඔබට දැන් ස්කයිපි මූලයක් ෆෙඩෝරා සඳහා පිහිටවිය හැකියි. ඒ සඳහා “skype.repo” නාම් ගොණුවක් “/etc/yum/repos.d/” වල අරඹන්න.

“sudo gedit /etc/yum/repos.d/skype.repo”

දැන් පහත පෙල එම ගොනුවට එක් කරන්න

[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/
gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc

දැන් “sudo yum install skype” විධානය දීමෙන් ස්කයිපි පිහිටවිය හැකියි.

ටොටම් එක්ක යූ-ටියුබ්

යූ-ටියුබ් සලරුවක් බාගත නොකර අපේ දෘෂ්‍ය ධාවකයෙන්ම බලන්න පුලුවන් නම් හරිම අගෙයි නේද?

ඉතින් මේ පහසුකම ටොටම් වල දැනටමත් තිබෙනවා. කල යුත්තේ ටොටම් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය පිහිට්වීමයි. මෙමගින් ඔබට යූ ටියුබ් අඩවිය තුල සලරූ සෙවීමටද පුලුවන්.

ඔබට මීට වඩා පහසුකම් අවශ්‍ය නම් (සලරූ අඩවි කිහිපයක් එකවර සෙවීම ආදී) මිරෝ භාවිතා කිරීමට පුලුවන්.

ටොටම් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය පිහිටවාගැනීමට පහත විධානය දෙන්න.

“sudo yum install totem-youtube”

ලිව්නා මූලය සක්‍රීය කරන්න. (ෆෙඩෝරා 9 සඳහා නම්)

“sudo rpm -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-9.rpm”

ඔබ භාවිතා කරන්නේ totem-gstreamer නම්  gstreamer-plugins-bad,  gstreamer-plugins-ugly හා gstreamer-ffmpeg පිහිටවා ගැනීමටත් අමතක කරන්න එපා.

ඔබ භාවිතා කරන්නේ totem-xine නම්  xine-lib-extras සහ xine-lib-extras-nonfree පිහිටවා ගන්න.

දැන් ඉතින් ටොටම් ආරම්භ කර (Applications->Sound and Video->Movie Player) Edit->Plugins වෙත ගොස් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය සක්‍රීය කරන්න.

විධාන රේඛාවෙන් බයිස්කෝප් බැලීම

විධාන රේඛාවෙන් බයිස්කෝප් බැලීම ගැන සිංහලෙන් ෆොස් අඩවියේ තිබුනු ලිපිය දුටුවාම එක්වරම හිතට නැගුනේ mplayer දෘෂ්‍ය ධාවකයේ ඇති ascii-art සහ color-ascii-art දෘෂ්‍ය ප්‍රතිදාන පහසුකම ගැනයි. මෙමගින් ඔබේ පරිගණකයේ හෝ ඉන්ටර්නෙට් URL එකක වුව ඇති ඕනෑම දෘෂ්‍ය ගොනුවක් විධාන රේඛාවේ සිටම නැරඹීමට සලස්වනවා.

පලමුව දැනටමත් ඔබ mplayer පිහිටුවා නැත්නම් එය පිහිටුවාගන්න. මේ සඳහා “sudo yum install mplayer” විධානය දෙන්න. (ලිව්නා මූලය සක්‍රීය වී තිබිය යුතුයි. වැඩි විස්තර සඳහා මෙතන බලන්න)

දැන් ඉතින් කල යුත්තේ විධාන රේඛාවේ සිට පහත විධානය දීමයි. ඔබට මේ විධානය gterm, xterm වැනි X මත දිවෙන අග්‍රයක හෝ X සර්වරය පණගන්වන්නේ නැතිව කෙලින්ම විධාන රේඛාවේ වුවත් දිය හැකියි.

“mplayer -vo aa yourMovie.avi”

මෙහි yourMovie.avi යන්න ඔබට ධාවනය කල යුතු ගොනුවෙන් හෝ ඉන්ටර්නෙට් URL එකින් යාවත් කරගන්න. තවදුරටත් ඔබට වර්ණ පින්තූර අවශ්‍ය නම් මේ විධානය දිය හැකියි.

“mplayer -vo caca yourMovie.avi”

රූපය: color ascii-art ප්‍රතිදානය

ඔබ nvidia දෘෂ්‍ය කාඩ්පතක් ඇත්නම් මේ විධානයත් දී බලන්න. ( හැබැයි ප්‍රථමයෙන්ම ඔබේ  nvidia දෘෂ්‍ය කාඩ්පත සඳහා ෆෙඩෝරා පෙරනිමි ධාවක වෙනුවට ලිව්නා මූලය මගින් සපයන kmod-nvidia ධාවකය ස්ථාපිත කරගන්න අමතක කරන්න එපා)

“mplayer -vo cvidix yourMovie.avi”

ග්නු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය පද්ධතීන් පරීක්ෂාව

ඔබ වින්ඩෝස් භාවිතා කර ඇත්නම් DirectX Diagnostic මෙවලම භාවිතා කර ඇතිවාට නිසැකයි. මෙහිදී ඔබේ පරිගණකයේ ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය පද්ධතීන්හි ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීමට පුලුවන්. විශේෂයෙන්ම මෘදුකාංගයක් මගින් ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය දෘඩාංග ඍජුවම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව (Direct Hardware Access) නැතහොත් Hardware Acceleration පරීක්ෂා කිරීමටත් මේ DirectX Diagnostic මෙවලමෙන් පුලුවන්. ඉතින් මේ මෙවලමේ පහසුකම් ලිනක්ස් වලින් ලබා ගන්නා අයුරු සලකා බලමු.

පලමුවෙන් හඳුන්වාදෙන මෙවලම තමයි gstreamer-properties. මෙය ඔබේ ෆෙඩෝරා ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක (උබුන්ටු/ඩේබියන් වල වුවත්) පෙරනිමියෙන්ම ස්ථාපිතවී ඇති මෘදුකාංගයක්. ධාවනය සඳහා ග්නොම් අග්‍රයේ “sudo gstreamer-properties” යන විධානය දෙන්න.මෙහිදී ඔබට පහත පෙනෙන “Multimedia System Selector” සංවාද කවුළුව දිස්වෙනු ඇති.

මෙම මෙවලම ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ gstreamer නම්වූ ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය යාන්ත්‍රණය භාවිතා කරන මෘදුකාංග වල (gstreamer යනු ග්නොම් හි පෙරනිමි ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය යාන්ත්‍රණයයි) පෙරනිමි සැකසීමටයි. නමුත් මෙම මෙවලමට එක් එක් ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය පද්ධතීන් පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාවත් සතුයි.මෙමගින් පරීක්ෂා කල හැකි පරීක්ෂාවන්: (මෙම පරීක්ෂා ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපිත ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය ප්ලගින අනුව වෙනස් විය හැකියි.)

  • ALSA, OSS, Pulseaudio වැනි ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන සහ ප්‍රදාන පද්ධතීනුත් (Sound ouput & Input);
  • XV, SDL, XShm, X11 වැනි දෘෂ්‍ය ප්‍රතිදාන පද්ධතීන්
  • V4L, V4L2 යන දෘෂ්‍ය ප්‍රදාන පද්ධතීන්

රූපය: දෘෂ්‍ය ප්‍රතිදාන පරීක්ෂාවක්

ඉහත පරීක්ෂා සමහරකින් ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය දෘඩාංග ඍජුවම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව (Direct Hardware Access)පිරික්සීමත් කෙරෙනවා (උදා. XV, SDL, ALSA සහ V4L2). මේ පරීක්ෂා කිරීම ඉතා ලෙහෙසියි. කලයුත්තේ අවශ්‍ය ප්‍රතිදාන හෝ ප්‍රදාන ප්ලගිනය තෝරා ටෙස්ට් බොත්තම එබීම පමණයි.

ඉහත පරීක්ෂාවන්ගේ නැති තවක් එක් අත්‍යාවශ්‍ය දෘෂ්‍ය පරීක්ෂාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි GLX/OpenGL පරීක්ෂාව. විශේෂයෙන්ම ඔබට ත්‍රිමාණ (3D) පරිගණක ක්‍රීඩා ආදිය ධාවනය කිරීමට නම් GLX Direct Rendering සහ OpenGL DRI සහාය අත්‍යාවශ්‍යයි. මේ පරීක්ෂාව සඳහා “sudo glxinfo” විධානය දෙන්න. මෙහිදී ඔබට ඔබේ දෘෂ්‍ය කාඩ්පත මගින් සහාය දක්වන සියළුම GLX සහ OpenGL එක්ස්ටෙන්ෂන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකියි. ඔබේ දෘෂ්‍ය කාඩ්පත සඳහා සරල OpenGL පරීක්ෂාවක් කිරීමට “glxgears” විධානය දෙන්න.

පහත දක්වා ඇති සරල ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ට් එක මගින් ඔබේ දෘෂ්‍ය දෘඩාංග සඳහා OpenGL benchmark එකක් කිරීම සහ ඔබේ දෘෂ්‍ය පද්ධතියේ තොරතුරු සැකෙවින් ලබාගත හැකියි.

  • පලමුව මෙතැනින් bench.sh ගොනුව බාගත කරගන්න.
  • ඉන්පසු ගොනුව බාගත වූ ඩිරෙක්ටරියේ සිට “sudo sh bench.sh” විධානය දීමෙන් එය ධාවනය කරන්න.

එමෙන්ම Quake -III වැනි 3D ක්‍රීඩා මගින්ද සවිස්තර OpenGL පරීක්ෂාවක් කල හැකියි.

රූපය: glxgears පරීක්ෂාව්

අවසාන වශයෙන් කිව යුත්තේ ඔබ භාවිතා කරන්නේ Nvidia හෝ ATI Radeon දෘෂ්‍ය කාඩ්පතක් නම් ෆෙඩෝරා වල පෙරනිමියෙන් ස්ථාපනය වන ධාවකය (Video Driver) මගින් එහි උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත නොහැකි බවයි. ඉතින් මේ සඳහා එම නිෂ්පාදකයින් විසින් සපයන Video Driver එක ස්ථාපනය කර ගත යුතුයි. මේ සඳහා පහත විධානය දෙන්න. (ප්‍රථමයෙන්ම ලිව්නා මූලය සක්‍රීය කිරීමට වග බලාගන්න)

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Nvidia නම්

“sudo yum install kmod-nvidia”

ඔබ භාවිතා කරන්නේ ATI Radeon නම්

“sudo yum install kmod-ati”

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න.

http://rpm.livna.org/rlowiki/LivnaSwitcher

ඔබේ පරිගණක තිරය තැටිගත කරන්න

ඔබේ පරිගණකයේ තිරයේ ක්‍රියාකාරකම් දෘෂ්‍ය ගොනුවක් ලෙස සුරැකීමට සමහර විට ඔබට අවශ්‍ය වීමට පුලුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ යම්කිසි පරිගණක ක්‍රියාකාරකමක් නිදර්ශනයේදී මෙන්ම පරිගණක පද්ධතියක දෝෂ නිමානයේදීත් මේ තිර තැටිගත කිරීම් (Screencast) මහෝපකාරී වෙනවා. මේ හඳුන්වාදෙන්නේ ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක ඒ සඳහා භාවිතා කල හැකි මෙවලම් ගැනයි. මේ සෑම මෙවලමක්ම තිර ග්‍රහණයට අමතරව ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණයේ හැකියාවෙනුත් සමන්විතයි.

පලමුවැන්න තමයි recordmydesktop . මෙය විධාන රේඛාවකින් දිවැවෙන මෙවලමක්. මෙයින් ජනනය වන්නේ Ogg Theora දෘෂ්‍ය කේතනයකුත් Ogg Vorbis ශ්‍රව්‍ය කේතනයකුත් ඇති ගොනුයි. කෙසේවුවත් විධාන රේඛා අතුරුමුහුණත ගැන පසුතැවිලි වීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ මෙම මෙවලමට gtk-recordmydesktop සහ qt-recordmydesktop නම් වලින් චිත්‍රක අතුරු මුහුණත් ඇති නිසයි. මෙමගින් පරිගණක තිරයේ තෝරාගත් කොටසක සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පටිගත කිරීමට පුලුවන්.

රූපය: gtk-recordmydesktop

දෙවැන්න තමයි istanbul. මෙමගිනුත් ජනනය වන්නේ Ogg Theora දෘෂ්‍ය කේතනයකුත් Ogg Vorbis ශ්‍රව්‍ය කේතනයකුත් ඇති ගොනුයි. භාවිතයත් බොහෝදුරට gtk-recordmydesktop වලට සමානයි.

රූපය: istanbul

මේ මෘදුකාංග සියල්ලටම වඩා පහසුකම් වලින් වැඩි xvidcap නම්වූ මෘදුකාංගය තමයි හඳුන්වාදෙන අවසාන මෙවලම. මෙය භාවිතා ffmpeg එහි ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය කේතනය පිණිස භාවිතා කරන නිසා divx, wmv වැනි mpeg-4 කේතන වලින් ගොනු සුරැකීමේ හැකියාව සතුයි. එසේම flash video (flv) සහායත් දක්වනවා.

රූපය: xvidcap අතුරුමුහුණත

ස්ථාපනය

recordmydesktop සහ එහි GUI එක ස්ථාපනය සඳහා පහත විධානය දෙන්න.

“sudo yum install recordmydesktop gtk-recordmydesktop”

istanbul ස්ථාපනය සඳහා පහත විධානය දෙන්න.

“sudo yum install istanbul”

xvidcap ස්ථාපනය සඳහා පහත විධානය දෙන්න. පලමුව ලිව්නා මූලය සක්‍රීයදැයි බලන්න.

“sudo yum install xvidcap”