පෙරවදන

මේ උපදෙස් නැවුම් ස්‍ථාපනයකින් පසු උපරිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ලෙස ෆෙඩෝරා 10 සකස් කර ගන්නා අයුරුයි. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියැවුනු පහත දැක්වෙන උපදෙස්මාලාත් කියවන්න.

Personal Fedora 10 Installation Guide

The Perfect Desktop – Fedora 10 (GNOME)

17 thoughts on “ෆෙඩොරා 10 උපදෙස්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.