ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය ධාවක ස්ථාපනය

ඔබට ලිනක්ස් වල පෙරනිමියෙන්ම පිහිටා ඇති Totem Movie Player මගින් සියළුම ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය ගොනු ධාවනය කල හැකියි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කේතක (codecs) පිහිටවා ගතහොත්. Totem පෙරනිමියෙන් භාවිතා කරන්නේ Gstreamer ලෙසින් හැඳින්වෙන multimedia backend එකයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය කේතක ස්ථාපනයට පහත විධාන දෙන්න.

“sudo yum install gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg”

එමෙන්ම මේ Totem Movie Player එක Xine යනුවෙන් හැඳින්වෙන multimedia backend එකක් සමගත් ඉතා හොඳින් ක්‍රියා කරනවා. මේ Xine backend එක සඳහා ඔබට Windows codecs වුවත් ස්ථාපනය කිරීමට පුළුවන්. Totem Movie Player එක Xine සමග භාවිතා කිරීමට පහත විධාන දෙන්න.

“sudo yum install totem-xine xine-lib-extras xine-lib-extras-freeworld

Windows codecs ස්ථාපනයට පහත විධාන දෙන්න

wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20071007.tar.bz2
sudo mkdir -p /usr/lib/codecs
sudo tar -jxvf all-20071007.tar.bz2 --strip-components 1 -C /usr/lib/codecs/

Gstreamer  multimedia backend වෙනුවට xine backend භාවිතාව සඳහා පහත විධානය දෙන්න.
“sudo totem-backend -b xine”

මීට අමතරව Winamp වලට ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සමාන Audacious සහ Rhythmbox පිහිටවා ගැනීමට පහත විධාන දෙන්න

“sudo yum install rhythmbox audacious audacious-plugins-freeworld*”

ඔබ KDE භාවිතා කරනවා නම් Amarok ස්ථාපනය කර ගන්න

“sudo yum install amarok amarok-extras-freeworld xine-lib-extras-freeworld”

ඒ වගේම vlc සහ mplayer ස්ථාපනයටත් අමතක කරන්න එපා

“sudo yum install vlc mplayer mplayer-gui gnome-mplayer

17 thoughts on “ෆෙඩොරා 10 උපදෙස්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.