Skip to content

Monthly Archives: 2008 June 23

ස්කයිපි පල්ස්ඔඩියෝ සහ ෆෙඩෝරා

ස්කයිපි ගැන මා මීට කලිනුත් කතා කලා ඔබට මතක ඇති. ඉතින් ස්කයිපි ලිනක්ස් එක්ක පල්ස්ඔඩියෝ පටලැවෙන බව මා මීට කලිනුත් කීවා.

මෑතකදී ස්කයිපි අළුත වුනා 2.0.0.72 වෙළුමට. මෙහි මා දුටු වෙනසක් නම් ශ්‍රව්‍ය උපාංග (Sound Devices)  යටතේ, ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන සැකසුම් සඳහා දැන් පල්ස්ඔඩියෝ පහසුකමත් තිබෙනවා. ( ස්කයිපි 2.0.0.68 වෙළුමේ නම් මා කලේ පල්ස්ඔඩියෝ අක්‍රීය කර ස්කයිපි භාවිතාවයි. )

මාත් බොහොම සතුටින් පහත රූපයේ දැකවෙන පරිදි සියළුම ප්‍රදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් පල්ස්ඔඩියෝ වලට හරවා පරීක්ෂණ ඇමතුමක් ( skype test call ) ගැනීමට උතසාහ කලා.

ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණයේ ප්‍රශ්නය

මෙසේ කල විට මයික්‍රෆෝනය තුලින් ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණය කරන බවක් නම් පෙනුනේ නැහැ. ශබ්ද පරිමා පාලකය විවෘත කර ඇමතුමක් ගැනීමට උත්සාහ කල විට පෙනුනේ ඇමතුම ගන්නා විගසම ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණය ස්වයංක්‍රීයවම නිහඬ ( audio capturing is automatically muted) වන බවයි. පහත රූපය බලන්න. ඉතින් ශබ්දය ග්‍රහණය වන්නේ කෙසේද?

නමුත් පල්ස්ඔඩියෝ අක්‍රීය කර සියළුම ප්‍රදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් default කල විට නම් පෙර පරිදිම ස්කයිපි නිවැරදිව ක්‍රියා කලා. පහත රූපය බලන්න.

පල්ස්ඔඩියෝ ෆෙඩෝරා වලින් ඉවත් කරන්නේ නැතුව අක්‍රීය කිරීමට

පල්ස්ඔඩියෝ ෆෙඩෝරා වලින් ඉවත් කරන්නේ නැතුව අක්‍රීය කිරීමට නම් “etc/alsa/alsa.conf” ගොනුවේ ඇති “/etc/alsa/pulse-default.conf” යන පෙල අක්‍රීය කරන්න. පහත රූපය බලන්න.

නමුත් පල්ස්ඔඩියෝ සමග ස්කයිපි ක්‍රියා නොකරන්නේ ඇයි.

පල්ස්ඔඩියෝ සමග ස්කයිපි ක්‍රියා නොකරවානම් ස්කයිපි සමග පල්ස්ඔඩියෝ ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන සැකසුම් ඇත්තේ ඇයි? ගැටළුව ඇතතේ ස්කයිපි වල නොව වෙන තැනක බව තේරුනේ පසුවයි.

පල්ස්ඔඩියෝ පරිශීලක කාණ්ඩ

එනම් අප භාවිතා කරන පරිශීලක ගිණුම (user account) pulse, pulse-access, pulse-rt යන කාණ්ඩ (groups) වලට එක් කල යුතුයි. මේ සඳහා පහත රූපයේ දැක්වෙන ලෙස system-config-users ක්‍රියාත්මක කර ඔබව ඉහත කාණ්ඩ වලට එක් කර ගන්න.

ධ්වනි ගුණය සහ ප්‍රොසෙසර භාවිතාව

දැන් ඉතින් ස්කයිපි පල්ස්ඔඩියෝ සමගත් ක්‍රියා කරනවා. නමුත් ශබ්දයේ ගුණාත්මක බව නම් ALSA අල්සා වලට වඩා සෑහෙන්න අඩුයි. එමෙන්ම ශ්‍රව්‍ය ග්‍රහණය සඳහා ප්‍රොසෙසරය මුළුමනින්ම පාහේ වැය වෙනවා. පහත රූපය බලන්න ස්කයිපි සහ පල්ස්ඔඩියෝ හරි හරියට මගේ අසරණ ප්‍රොසෙසරය භාවිතා කරන හැටි.

ඉතින් මේකටත් විසඳුමක් තිබෙනවා. එනම් පහත රූපයේ ආකාරයට ශ්‍රව්‍ය ප්‍රදාන සැකැස්ම (HDA Intel (hw:Intel:0) ලෙස ) සකසා ගැනීමයි. (මා හිතහනවා ඔබත් භාවිතා කරන්නේ Intel High Defintion Audio බසයක් සහිත පරිගණකයක් කියා)

මේ පියවරවල් අනුගමණය කලොත් ඔබටත් දැන් ඉතින් පල්ස්ඔඩියෝ අක්‍රීය නොකර ස්කයිපි භාවිතා කල හැකි වෙයි.

ෆෙඩෝරා සඳහා ස්කයිපි මූලය (Repository)

ඔබට දැන් ස්කයිපි මූලයක් ෆෙඩෝරා සඳහා පිහිටවිය හැකියි. ඒ සඳහා “skype.repo” නාම් ගොණුවක් “/etc/yum/repos.d/” වල අරඹන්න.

“sudo gedit /etc/yum/repos.d/skype.repo”

දැන් පහත පෙල එම ගොනුවට එක් කරන්න

[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/
gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc

දැන් “sudo yum install skype” විධානය දීමෙන් ස්කයිපි පිහිටවිය හැකියි.

ටොටම් එක්ක යූ-ටියුබ්

යූ-ටියුබ් සලරුවක් බාගත නොකර අපේ දෘෂ්‍ය ධාවකයෙන්ම බලන්න පුලුවන් නම් හරිම අගෙයි නේද?

ඉතින් මේ පහසුකම ටොටම් වල දැනටමත් තිබෙනවා. කල යුත්තේ ටොටම් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය පිහිට්වීමයි. මෙමගින් ඔබට යූ ටියුබ් අඩවිය තුල සලරූ සෙවීමටද පුලුවන්.

ඔබට මීට වඩා පහසුකම් අවශ්‍ය නම් (සලරූ අඩවි කිහිපයක් එකවර සෙවීම ආදී) මිරෝ භාවිතා කිරීමට පුලුවන්.

ටොටම් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය පිහිටවාගැනීමට පහත විධානය දෙන්න.

“sudo yum install totem-youtube”

ලිව්නා මූලය සක්‍රීය කරන්න. (ෆෙඩෝරා 9 සඳහා නම්)

“sudo rpm -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-9.rpm”

ඔබ භාවිතා කරන්නේ totem-gstreamer නම්  gstreamer-plugins-bad,  gstreamer-plugins-ugly හා gstreamer-ffmpeg පිහිටවා ගැනීමටත් අමතක කරන්න එපා.

ඔබ භාවිතා කරන්නේ totem-xine නම්  xine-lib-extras සහ xine-lib-extras-nonfree පිහිටවා ගන්න.

දැන් ඉතින් ටොටම් ආරම්භ කර (Applications->Sound and Video->Movie Player) Edit->Plugins වෙත ගොස් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය සක්‍රීය කරන්න.

ස්ටලේරියම් (Stellarium) – ග්‍රහලෝකාගාරය ඔබේ නිවසට

ස්ටලේරියම් Stellarium කියන්නේ අංග සම්පූර්ණ ග්‍රහලෝකාගාරයක පහසුකම් ඇති විවෘත කේත මෘදුකාංගයකුයි.. ඇත්තෙන්ම සමහර ග්‍රහලෝකාගාර පවා තමන්ගේ ප්‍ර්ක්ෂේපන සඳහා ස්ටලේරියම් භාවිතා කරනවා. මෙමගින් පෙරනිමියෙන්ම තාරකා හයසිය දහසකට වඩා දිස්වන අතර එය මිලියන 210 දක්වා වැඩි කර ගත හැකියි. තරු මෙන්ම තරු රාශි දිස්වන ආකාරයද දැක ගත හැකියි.

මෙමගින් අහස සජීවීව දැක බලාගත හැකියි. අහස දිස්වන්නේ OpenGL මගින් විහිදුවන  ත්‍රිමාණ සජීවීකරණයක් ලෙසයි.

රූපය: චන්ද්‍රයා

රූපය: තරු රාශි

රූපය: සෙනසුරු තම චන්ද්‍රයන් සමග

තිරවිකාශය : ස්ටලේරියම් ග්‍රහණය කලේ Isthanbul මගිනි

ෆෙඩෝරා සඳහා ස්ටලේරියම් පිහිටුවාගැනීමට පහත විධානය දෙන්න.

“sudo yum install stellarium”

ඔබේ තිර-රක්නය Really Slick වලින් හැඩ වැඩ කරගන්න!

ඔබත් තිර-රකිනයක් භාවිතා කරනවද? ඇසේ විඩාව දුරු කර ගැනීමට? (තිරය හෝ විදිලිය රකින්න නම් තිර-රකින භාවිතා නොකර ඔබේ පරිගණකයේ ACPI පහසුකම් භාවිතා කරන්න ! )

ඉතින් පෙරනිමියෙන්ම ස්ථාපිත තිර-රකින හැමදාම දකින විට එපා වෙනවනේ. ඉතින් ග්නු-ලිනක්ස් සඳහා ඇති තිර-රකින වින්ඩෝස් වලට සාපේක්ෂව ඉතා අඩුයි. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිමාණ තිර-රකින. මේ කියන්නේ ඒ අඩුව පිරවිය හැකි තිර රකිනයක් වන Really Slick ගැනයි.

කාලයක සිටම මා ප්‍රියකරපු (වින්ඩෝස් වල) තිර-රක්න එකතුවක් තමයි Really Slick. අනෙක් කරුණ තමයි මෙය නොමිල මෘදුකාංගයක් වීම. ඉතින් වින්ඩෝස් වාගේම ලිනක්ස් සඳහාත් Really Slick තිර-රකින තිබෙනවා කියලා මා දැන ගත්තේ මෑතකදීයි. දැන් Really Slick නොමිල පමණක් නෙවෙයි විවෘත මෘදුකාංගයක්.

ෆෙඩෝරා වගේම අනෙකුත් බොහොමයක් ග්නු-ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතීන් දැන් භාවිතා කරන්නේ x-screensaver වෙනුවට gnome-screensaver හෝ kde-screensaver එකකුයි. ඉතින් පහත විධානය දීමෙන් ඔබට Really Slick තිර-රකිනය GNOME හෝ KDE සඳහා පිහිටුවා ගැනීමට පුළුවන්.

 • GNOME සඳහා

“sudo yum install rss-glx rss-glx-gnome-screensaver”

 • KDE සඳහා

“sudo yum install rss-glx rss-glx-kde”

දැන් ඉතින් “System->Preferences->Look and Feel->Screensaver” වෙත යාමෙන් ඔබට අවශ්‍ය තිර-රකිනය තෝරාගන්න.

ෆෙඩෝරා 8 සිට ෆෙඩෝරා 9 වෙත preupgrade තුලින්

ෆෙඩෝරා 9 අළුත්ම නිකුතුව නිකුත් වුනේ පසුගිය මැයි 13 වැනිදායි. මදක් පමා වී වුණත් මේ සටහන ලියන්නේ ෆෙඩෝරා 9 ස්ථාපනය කිරීමේදී ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි නිසයි.

අළුත් විශේෂාංග ගණනාවක් සමගම එන ෆෙඩෝරා 9 පිහිටුවාගැනීමට ඇති පහසුම ක්‍රමය නම් ෆෙඩෝරා -9 DVD එක භාවිතා කිරීමයි.

මෙමගින් නැවුම් ස්ථාපනයක් වගේම ඔබ දැනටමත් ෆෙඩෝරා 7 හෝ ෆෙඩෝරා 8 භාවිතා කරනවා නම් එය ෆෙඩෝරා 9 දක්වා නැංවීමටද (upgrade) පුලුවන්.

නමුත් ඔබ දැනටමත් භාවිතා කරන ෆෙඩෝරා (7 හෝ 8 ) මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට හැඩ ගස්වාගෙන ඇතිවාට නිසැකයි. මෙහිදී ඔබ ෆෙඩෝරා 9 DVD එකේ ඇති සමහරක් පැකේජ භාවිතා නොකරනවා වීමට පුළුවන්. එසේම ඔබ භාවිතා කරන සමහර මෘදුකාංග DVD එක තුල නැතුවා වීමටත් පුලුවන්.

ඉතින් ඔබ භාවිතා කරන මෘදුකාංග පමණක් ලබාගෙන ෆෙඩෝරා 9 ස්ථාපනයට නොහැකිද? (මෙයින් ඔබ බාගත කල යුතු දත්ත ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙසකින් අඩු වෙනවා)

පුලුවන් මේ සඳහා ක්‍රම දෙකක්ම තිබෙනවා. පලමු සහ වඩා විශ්වාසදායී ක්‍රමය නම් ප්‍රී-අප්ග්‍රේඩ් (preupgrade) භාවිතා කිරීමයි.

ප්‍රී-අප්ග්‍රේඩ් (preupgrade) උපදෙස් මාලාව

 1. පලමුව ඔබ දැනටම භාවිතා කරන අනවශ්‍ය මෘදුකාංග සියල්ලම ඉවත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම සැක කටයුතු තෙවන පාර්ශවීය මෘදුකාංග ඉවත් කරන්න. (මෙලෙස කල විට ඔබ බාගත කරන දත්ත ප්‍රමාණයත් අඩුවෙනවානේ)
  • VirtualBox පිහිටුවා ඇත්නම් ඉවත් කරන්න
  • totem-xine පිහිටුවා ඇත්නම් ඉවත් කරන්න (පසුව නැවත පිහිටුවා ගත හැකියි)
 2. ඔබ ලිව්නා, ඇඩෝබි, ගූග්ල් වැනි මූල මගින් ස්ථාපනය කර ඇති මෘදුකාංග ඉවත් කල යුතු නැහැ.
 3. ඉන්පසු preupgrade පිහිටුවා ගන්න. මේ සඳහා “sudo yum install preupgrade” විධානය දෙන්න.

දැන් විධාන පෙලේ preupgrade විධානය දීමයි කල යුත්තේ.

 • මෙම මෙවලම ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ දැනට භාවිතා කරන මෘදුකාංග පිරික්සා බාගත කලයුතු පැකේජ සොයා ගන්නවා.
 • දෙවනුව එම පැකේජ පමණක් බාගත කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔබා භාවිතා කරන්නේ KDE පමණක් නම් එය බාගත කරන්නේත් KDE වලට අදාල පැකේජ පමණයි. ඔබේ ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධතාව අනුව මේ සඳහා පැය කිහිපයක්ම ගත විය හැකියි. මේ අතරතුර ඔබට සුපුරුදු ලෙසම පරිගණකය භාවිතාවටද හැකියි.
 • අවසානයේදී ඔබ පරිගණකය නැවත පණගැන්වූ පසු ඔබට දිස්වෙන, boot මෙනුවේ ෆෙඩෝරා 9 සඳහා නැංවීමේ මෙනු අයිතමයක්ද තිබෙනවා.
 • දැන් ඉතින් ඔබේ පරිගණකයේ දැනටම ඇති පැකේජ සියල්ලම ෆෙඩෝරා 9 සඳහා නැංවෙනු ඇති. (මේ සඳහාත් පැය කිහිපයක් ගතවීමට පුළුවන්)

මෙලෙස ෆෙඩෝරා 9 පිහිටුවාගත් පසු ඔබ පලමුවෙන්ම කල යුත්තේ ඔබ දැනටමත් භාවිතා කරන තෙවන පාර්ශවීය මෘදුකාංග මූල (Software Repositories) ෆෙඩෝරා 9 සඳහා යාවත් කිරීමයි. (දැන්ම ෆෙඩෝරා 9 යාවත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න එපා)

 • ලිව්නා මූලය යාවත් කිරීමට “sudo rpm -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-9.rpm” විධානය දීමෙන් කල හැකියි.
 • ගූග්ල්, ඇඩෝබි, ස්කයිපි වැනි මූල යාවත් කීරීම අනවශ්‍යයි.

ඉන්පසු “sudo yum update” විධානය දීමෙන් තෙවන පාර්ශවීය මෘදුකාංග ඇතුලුව ෆෙඩෝරා 9 යාවත් කල හැකියි.

ෆෙඩෝරා 9 ට නැංවිය හැකි දෙවන ක්‍රමය නම් yum මගින් නැංවීමයි. (a yum upgrade). මෙහිදී ඔබේ පද්ධතිය නැංවීම කරන්නේ ඔබේ පරණ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ධාවනය වෙමිනුයි. (අපි කියනවා ලයිව් අප්ග්‍රේඩ් එකක් කියා). මෙමගිනුත් බොහෝ දුරට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබෙන මුත් preupgrade තරමටම විශ්වාසදායී නැහැ.

මා මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම සාර්ථකව ෆෙඩෝරා 9 ස්ථාපනය කලා. ඉතින් yum upgrade ගැන ඉදිරි දිනකදී කථා කරමු.