මේ කව්ද? මොනවද කරන්නේ?

ඡායාරූපය: The Inquirer අනුග්‍රහයෙනි මේ තමයි Michel Xhaard, වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරයෙක්. දුම් පයිප්පත් බොනවා. ඉතින් මොහුගැන ලියන්න හිතුවේ ඔහු ලිනක්ස් භාවිතා කරන්නන් වෙනුවෙන් අද්විතීය සේවයක් කර තිබීමයි. ඔබ දන්නවා ඇති ලිනක්ස් වල වෙබ්කෑම් සහ අනෙකුත් USB වීඩියෝ කැමරා සහාය දැක්වීමේදී සෑහෙන…