දැනට මාසයක් පමණ නැවතී තිබූ ෆෙඩෝරා 9 සහ ෆෙඩෝරා 8 updates දැන් නැවතත් සක්‍රීයයි. මෙම updates ඔබේ පරිගණකයට ලැබීම අදියර දෙකකින් සිදුවනු ඇති. ප්‍රටමයෙන්ම යම් මූල (yum repositories) fedora-updates-newkeys යනුවෙන් හැඳින්වෙන නව මූලයකට යාවත් වන අතර දෙවනුව අනෙකුත් මුදුකාංග සහ ඒවායේ අනන්‍යතාව තහවුරු කරන gpg-keys යාවත් වෙනු ඇති.

මේ මාසයක් පමණ updates නැවතීමට මුල් වූ තොරතුරු සහ නව udates-newkeys මූලය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ලබාගත හැකියි.

https://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html

https://fedoraproject.org/wiki/Enabling_new_signing_key

http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2008-0855.html

ෆෙඩෝරා 9 සහ ෆෙඩෝරා 8 updates නැවතත් සක්‍රීයයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.